Jawel, ze zijn er nog: tekeningen die ik als klein manneke thuis en op school gemaakt heb! Deze pagina zal in de toekomst met de nodige voorbeelden en diashows uitgebreid worden, maar er is al heel wat te zien uit mijn jonge jaren!

Veel tekeningen zijn op de kleuter- en lagere school in het archief achtergebleven. Omdat ik sowieso er uit sprong op tekengebied, waren er diverse onderwijzers die me extra lieten tekenen. Zo weet ik nog dat zuster Hyacintha, van wie ik les kreeg op de kleuterschool aan de Kogelbloemstraat in Den Bosch, mij de ‘Plechtige Omgang’, die ik  toen ( 1954) voor het eerst gezien had en die zeer veel indruk gemaakt had, liet tekenen op een twintigtal vellen tekenpapier die zij als een fries aan elkaar plakte.

Kleuterschool , met zuster Hyacintha 1955

Kleuterschool , met zuster Hyacintha 1955

Op de Lagere school (de Mgr. Zwijsenschool) zat ik samen met Guus Ong in de klas. Guus was toen al een fantastische tekenaar van karikaturen, iets waar hij later, naast zijn docentschap op het Jeroen Boschcollege, mee doorgegaan is. Ook op de Akademie in Tilburg zaten we bij elkaar in de klas en zelfs zijn we in Etten-Leur samen op sollicitatiegesprek geweest.  Op de Zwijsenschool mocht ik veel tekeningen maken. Mijnheer Jorritsma (klas 3) en Frater Azarias (klas 4 en 5) gaven me vaak speciale opdrachten en lieten me met ‘verfstiften’ (dat was wat duurder krijt dan de gewone waskrijtjes) en op speciaal papier werken.

Ik heb zelfs als tienjarige van frater Azarias het programmaboekje voor de jaarlijkse schoolreis mogen illustreren toen ik in de vierde zat.  Misschien kwam het omdat ik de frater, die nogal klein van stuk was, in mijn tekeningetjes liet figureren…

Hieronder een indruk daarvan en de klassenfoto van mijn vierde klas (schooljaar 1958-1959). Ik ben benieuwd of je mij eruit kunt halen! De tekeningen voor dat reisgidsje zijn jaren gebruikt.

De 4e klas met frater Azarias ( die ik ook in de 5e had)

De 4e klas met frater Azarias ( die ik ook in de 5e had)

Omslag gidsje schoolreis 1959-1960

Omslag gidsje schoolreis 1959-1960

Pagina uit de reisgids

Pagina uit de reisgids

Voor wie het leuk vindt: hieronder een Powerpoint met een volledige reisgids voor de trip naar Amsterdam in 1960!

Op schoolreis in de sixties! from jacjans

Mijn moeder heeft een aantal schetsboeken en tekeningen die ik in de loop der jaren gemaakt heb bewaard. Een paar voorbeelden uit dat werk (ik denk dat het meeste hiervan gemaakt is toen ik tussen de 7 en 11 jaar oud was) hieronder en in de daarop volgende presentatie.

Als je het werk ziet moet je bedenken dat ik altijd alles uit mijn kop tekende. Iets natekenen vond ik niet leuk en eigenlijk onnodig (daar zou ik nog problemen mee krijgen toen ik op het lyceum en op de akademie ècht gerichte tekenopdrachten op mijn bordje kreeg): ik zag de dingen die ik op papier wilde hebben a.h.w. al in mijn hoofd geprojecteerd. Later zou ik leren dat dat zou kunnen komen omdat ik een soort eidetisch/fotografisch geheugen had waarin ik alles wat ik zag opsloeg.

Ik denk nog steeds in beelden en heb een beeldgeheugen als een pot: gezichten onthoud ik ook altijd, maar de bij behorende namen…?  Mijn voorliefde voor treintjes blijkt uit deze tekeningen al zonneklaar en zal later resulteren in twee grote Märklinbanen op zolder!   Hieronder wat voorbeelden uit de genoemde periode en een Powerpointpresentatie met meer!

Treinen, overweg, auto's

Treinen, overweg, wegverkeer, wrschnlk 1956

Haven: n.a.v. een rondvaart in Rotterdam, 1958

Haven: n.a.v. een rondvaart in Rotterdam, 1959

Zeeslag, wrschnlk. 1957

Zeeslag, wrschnlk. 1957

Uiteraard was het ook erg leuk om in die jaren deel te nemen aan tekenwedstrijden, waarbij ik van tijd tot tijd met aardige prijzen ( in geld en natura) uit de bus kwam. Wat voorbeelden zijn hieronder en in de powerpoint te zien.

1958 Tekenwedstrijd VVV

1958 Tekenwedstrijd VVV

1965 Tekenwedstrijd Euromast

1965 Tekenwedstrijd Euromast

1966 Tekenwedstrijd Muziekparade

1966 Tekenwedstrijd Muziekparade

Tekenwedstrijden in de zestiger jaren waaraan ik meegedaan heb en waarbij ik in de prijzen viel from jacjans

Op het Sint Janslyceum (afd. gymnasium A) zat ik van 1961 t/m 1968 en  alleen in de eerste drie jaar kreeg je daar tekenen. Ik had in die jaren les van Jan Lurinks  en Wim van de Ven.  Mhr. Lurinks was een jonge docent, mhr. van de Ven een al wat oudere rot. We hadden allemaal een schetsboek en een doosje Caran d’Ache krijtjes. Daar werd het meest mee getekend.

Een aantal tekeningen uit die eerste drie leerjaren zijn hieronder in de Powerpoint te vinden.

In die jaren deed ik ook al illustratiewerk: als snotneus van 12 jaar mocht ik vanaf 1962 al elke maand het jeugdblad ‘Pater Damiaan’  illustreren, een uitgave van de paters van de Heilige Harten. Dat heb ik tot 1968 mogen doen. Toen werd het blad opgeheven. De laatste jaren op het lyceum tekende ik ook voor het ècht op krantformaat uitgegeven schoolblad SamSam wat losjes geïnspireerd was op het roemruchte blad Hitweek uit die tijd.

Ook hiervan zijn enkele voorbeelden in de Powerpoint te vinden!

Tijdens mijn studententijd in de zeventiger jaren verdiende  ik nog wat bij als illustrator en advertentievormgever (o.a. voor het plaatselijk krantje ‘De Bossche Omroep’ ) hetgeen ook weer de nodige opdrachten genereerde, waardoor ik een aardig zakcentje in die jaren kon bij verdienen. In onderstaande presentatie een paar voorbeelden daaruit.