Infinity

Wetenschap en techniek enerzijds, kunst anderzijds. Sinds de Renaissance met homines universales als Leonardo da Vinci,weten we dat deze componenten zeer goed verenigbaar zijn en elkaar kunnen versterken. Chris Damkat, een leerling met een verder zeer zwaar exact pakket, had ik aan het einde van de negentiger  jaren van de vorige eeuw in mijn vwo-examengroep tekenen en hij  liet de combinatie kunst en wetenschap op fraaie wijze met een van de eerste filmpjes die ik voor een schoolexamen aangeleverd kreeg.

Verder lezen