Het is 2008 en weer tijd voor een lustrum: de KSE bestaat  dan 40 jaar en dat zal men weten in Etten-leur en omgeving. Vijftien jaar eerder,in 1993, toen de school 25 jaar bestond, werd aan dat jubileum ruchtbaarheid gegeven door o.a. een jubileumkatern van BN/DeStem uit te brengen waarvan alle advertenties  ontworpen en uitgevoerd waren  door de leerlingen. Daarover heb ik hier, hier en hier al eerder geschreven in dit blog.

Bij Bn/DeStem is men dat succes blijkbaar niet vergeten want een van de directeuren van de krant benadert de school of het niet wat zou zijn de samenwerking tussen het dagblad en de KSE nog eens dunnetjes over te doen. Vanwege mijn bemoeienissen met de eerste jubileumkrant kwam rector Rombouts al snel weer bij ondergetekende terecht en natuurlijk zag ik dat project wel zitten, temeer omdat er weer betrokkenheid en deelname van de leerlingen gevraagd werd en omdat ik zeker wist dat het voor mij weer een leerzame ervaring zou worden, zo’n tweede mogelijkheid om weer eens een kijkje te nemen achter de schermen van BN/De Stem!

De opzet voor dit jubileumkatern was als volgt:  aan èlk jaar uit het bestaan van de KSE zou één pagina gewijd worden. Op deze pagina zouden dan de volgende items volgens een vaste lay-out geplaatst worden:
– Het desbetreffende jaartal, te vervaardigen door de leerlingen
– Korte aanduidingen van wat er dat jaar ‘in de wereld’ zoal gebeurde
– Korte aanduidingen van wat er dat jaar zich aan hoogtepunten op de KSE had voorgedaan
– Een aantal foto’s en (uittreksels van) artikelen over deze KSE-hoogtepunten uit de archieven van o.a. BN/DeStem
– De namen van alle brugklassers die dat jaar hun carrière op de KSE begonnen waren.

Vanaf 1968 t/m 2008 werd aldus een historisch overzicht gemaakt van de geschiedenis van de wederwaardigheden van 40 jaar KSE. Het was hard maar heel vruchtbaar en plezierig  werken, samen met BN/DeStemredacteur Herbert Kats en met  de mensen van redactie, foto archief en lay-out studio van BN/DeStem.  Eèn Havo4 examengroep heeft bij deze gelegenheid nog een dagje meegedraaid op de redactiezaal van de krant, op zoek naar KSE-gerelateerde foto’s en artikelen uit het grote BN/DeStem archief.

Sanne uit H4 aan het werk op de redactie van BN/DeStem

Sanne uit H4 aan het werk op de redactie van BN/DeStem

H4 aan het werk op de redactie van BN/DeStem

H4 aan het werk op de redactie van BN/DeStem

Alle andere leerlingen van mijn onder- en bovenbouwgroepen hebben zich op de jaartallen gestort die de linkerbovenhoek van elke ‘jaarpagina’ moest sieren. De jaartallen moesten als een vignet ontworpen worden, verwijzingen bevatten naar (gebeurtenissen in)  het desbetreffende jaar en qua vormgeving, kleurgebruik en lettering aansluiten bij de tijd waarnaar verwezen wordt. Materiaalkeuze was vrij maar het ontwerp moest natuurlijk wel goed reproduceerbaar zijn. Hieronder en in de powerpoint een keuze uit de vele resultaten.

1968 Mirte H4

1968 Mirte H4

1969 Marjolein V4

1969 Marjolein V4

1970 Anouk V4P

1970 Anouk V4P

1979 Gaby H4

1979 Gaby H4

1981 Chantal V4

1981 Chantal V4

1982 Lilly H4

1982 Lilly H4

1984 Lilly H4

1984 Lilly H4

1992 BauLoc H4

1992 BauLoc H4

1996 Ylva A3

1996 Ylva A3

2001 Bryan A2

2001 Bryan A2

2006 Roderick A3E

2006 Roderick A3E

2008 Baolac H4

2008 BauLoc H4

De eerste exemplaren van de krant werden door een deputatie van BN/DeStem o.l.v. redacteur Herbert Kats tijdens een feestelijke bijeenkomst op de kamer van rector Adrie Rombouts aangeboden aan de KSE-directie, deelnemende leerlingen en ondergetekende. Qua uitvoering en vormgeving mocht de krant er wezen: er waren kosten noch moeite gespaard en dit katern ging dan ook in Etten-Leur en omgeving in menig gezin nìet in de oud papierbak! Hieronder de omslag en wat pagina’s uit het jubileumkatern.

Trotse leerlingen met de eertse exemplaren van de krant

Trotse leerlingen met de eerste exemplaren van de krant

De omslag van het katern met 40 jaartalvignetten

De omslag van het katern met 40 jaartalvignetten

De pagina's 1969 en 1970

De pagina’s 1969 en 1970

pagina 1976

pagina 1976

Pagina 1975

Pagina 1975

Pagina 19

Pagina 1978

Pagina 19

Pagina 1983

Pagina 19

Pagina 1986

Pagina 19

Pagina 1990

Pagina 1998

Pagina 1998

Pagina 2002

Pagina 2002

Pagina 2004

Pagina 2004

In de presentatie alle 40 ontwerpen die de krant haalden:

Diashow 40 jaar kse from Sjaak Jansen

Reacties op “KSE 40 jaar en alweer een jubileumkrant!”

Er is al één reactie geplaatst op dit artikel.
Wil je zelf reageren? Dat kan onder “Zelf reageren”.

  1. Een van de topstukken in m’n verzameling KSE-relieken! Echt een fantastische productie (en mazzel voor mij dat de laatste jaren hier behandeld precies de jaren zijn dat ik op de KSE zat). Deze uitgave vormt een mooi tweeluik met het boekje van 40 jaar KSE.

    Philip Corsius op 18 juni 2014 om 09:56 uur.

Deel dit artikel!

Vond je dit een leuk artikel? Deel het op Facebook, LinkedIn of een ander social media kanaal!

Zelf reageren