Vandaag begint de week van de mediawijsheid en daarom deze post. Wie regelmatig dit blog bezoekt zal weten dat we op de KSE binnen de teken- en andere kunstlessen al heel lang bezig zijn met media en de effecten die zij hebben op het leven van ons zelf en dat van de leerlingen.

De ontwikkelingen die ik op dat gebied heb mogen meemaken in de 40 jaar dat ik les gegeven heb zijn veel omvattend geweest: de opkomst van de videorecorder, de videoclip, de computer, de cd-rom en dvd, beamers,het internet… dat alles heb ik erg bewust meegemaakt en steeds in mijn onderwijs proberen te integreren, uiteraard samen met mijn collega’s. Dat we uiteindelijk op mediagebied zo’n belangrijke rol in Nederland zouden gaan spelen op gebied van media onderwijs had ik echter niet verwacht…

Onze activiteiten bleven niet onopgemerkt: in 2005 presenteerde de Raad voor Cultuur het advies  ‘Mediawijsheid, ontwikkeling voor nieuw burgerschap’ (2005). Daarin werd het volgende gezegd over het media onderwijs op de KSE:

Katholieke scholengemeenschap Etten-Leur

Het begon twaalf jaar geleden, toen een docent in zijn les tekenen aandacht besteedde aan de wereld van videoclips, die steeds seksueler en gewelddadiger werden. Inmiddels is de Katholieke scholengemeenschap Etten-Leur een cultuurprofielschool met nieuwe media als specialisme en werkt de betreffende docent als cultuur- of in dit geval mediacoördinator. Bovendien is de school een van de vijf voorbeeldscholen binnen Surfnet, waardoor zij beschikt over een glasvezelverbinding en gebruik kan maken van een videoportal (om materiaal te uploaden) en van mogelijkheden voor videoconferencing.

Media-educatie en audiovisuele vorming worden in Etten-Leur vakoverstijgend ingezet, waarbij zowel ruimte is voor reflectie (‘kritisch bekijken en beoordelen van bestaande mediaproducten’) als voor productie. In de brugklas maken leerlingen een beeldverhaal dat wordt samengesteld uit digitale foto’s, en een animatiefilmpje. Vierdeklassers maken een korte film en de eindexamenklassen havo en vwo een schoolsoap.

Toen de school als cultuurprofielschool van start ging, waren behalve de creatieve vakken ook Nederlands, maatschappijleer, geschiedenis, levensbeschouwing, culturele minderheden en economie betrokken. Een jaar later goten brugklassers bij biologie hun werkstuk over botbreuken in de vorm van een speelfilm en deden leerlingen bij Frans hetzelfde voor hun spreekvaardigheidstoets. Rapportageteams lopen door de gangen, andere groepjes zitten achter een  van de tien montagecomputers die de school rijk is, nog weer andere voeren (met behulp van videoconferencing) in het Engels een gesprek met een aantal dansers van Het Nationale Ballet.

De samenwerking met andere instellingen strekt zich uit tot projecten buiten de school. Samen met Kennisnet nemen leerlingen in het kader van het vak informatica deel aan de projecten Game Maker en ThinkQuest, waarbij ze educatieve spelletjes en websites ontwikkelen. In het kader van Nederlands heeft de school contact met de lokale omroep over de productie van hoorspelen. In samenwerking met Brabant Pop en de kunstacademie St. Joost gaan leerlingen voor Brabantse popbandjes videoclips maken. Van alle kanten komen de verzoeken op de school af; de producten van de leerlingen hebben bovendien al menige prijs gewonnen.

Als je in bovenstaand stukje geklikt hebt op de vele links heb je een duidelijk beeld gekregen wat zich zoal afspeelde in de loop der jaren! Michiel en ik en later ook andere collega’s reisden stad en land af om op congressen en workshops dit alles te presenteren en toe te lichten. We verwierven daarmee in den lande een zodanige bekendheid dat toen conrector Jan van Oosterbosch op een congres van schoolleiders gevraagd werd van welke school hij kwam en hij vertelde van de KSE afkomstig te zijn, hij als reactie kreeg: ‘O ja, da’s die school van Sjaak.’  Ook ons leerplan, uitgegeven i.s.m. Schooltv/Teleac droeg daar natuurlijk aan bij en berichten in de landelijke pers, zoals in dagblad Trouw, hadden natuurlijk ook hun impact.
Hieronder een aantal afbeeldingen met artikelen in allerlei (vak)bladen waarin de ontwikkelingen op de KSE beschreven worden.

Vives 1

Vives 1, januari 2003

Vives 2

Vives 2, januari 2003

Vives 3

Vives 3, januari 2003

Vives 4

Vives 4, januari 2003

COS 1

COS 1, februari 2007

Cos 2

Cos 2, februari 2007

KPC info 1 april 2007

KPC info 1, april 2007

KPC info 2 april 2007

KPC info 2. april 2007

Kunstzone

Kunstzone 1, febr./mrt. 2009

Kunstzone 2

Kunstzone 2, febr./mrt. 2009

Mediacoach 1, april 2009

Mediacoach 1, april 2009

Mediacoach 2, april 2009

Mediacoach 2, april 2009

Mediacoach 3, april 2009

Mediacoach 3, april 2009

Mediacoach 4, april 2009

Mediacoach 4, april 2009

Mediacoach 5, april 2009

Mediacoach 5, april 2009

Mediacoach 6, april 2009

Mediacoach 6, april 2009

SLO context, april 2010

SLO context, april 2010

Regelmatig mochten we ook studenten van diverse hogescholen en universiteiten ontvangen op de KSE. Zij kwamen bij ons in de media-keuken kijken om in hun afstudeerscripties over de ontwikkelingen in het media onderwijs een hoofdstuk over de KSE in te richten. Op die wijze verspreidde de naam en faam van de KSE zich uiteraard ook. Enkele voorbeelden van zulke werkstukken: hier de scriptie van Florentijn van Panhuis (Universiteit van Utrecht),  Judith Bardoel (HKU), Noortje Seelen (Erasmus Universiteit), en  L.Rhamdani (HKU).

We sluiten af met een nogal maf filmpje over een dagje presenteren van de KSEboodschap op de I & I-conferentie 2005 in Lunteren. Michiel en ik waren daar samen met Philip Corsius  , inmiddels Master Film & TV  en Aimée, inmiddels afgestudeerd in mediarecht, heen getogen!

I en I 2005

Reacties op “Media educatie: de ‘blijde boodschap’ van de KSE”

Er zijn al 2 reacties geplaatst op dit artikel.
Wil je zelf reageren? Dat kan onder “Zelf reageren”.

  1. Michiel Eikenaar via Facebook: Zie ik hier die boeventronie van mij in een keer langs komen verdulleme! Mooie tijden wat ik je brom.

    sjaakjansen op 21 november 2014 om 11:00 uur.

  2. Jeroen Zijffers via Facebook: Mooi stuk weer!

    sjaakjansen op 21 november 2014 om 15:33 uur.

Deel dit artikel!

Vond je dit een leuk artikel? Deel het op Facebook, LinkedIn of een ander social media kanaal!

Zelf reageren