Oud KSE-leerling Iris van Hassel, illustrator

Het is altijd leuk om te lezen hoe oud-leerlingen van de KSE mèt tekenen in hun eindexamenpakket doorgaan op artistiek terrein en na een succesvolle vervolgopleiding op één van de Nederlandse kunstacademies hun  carrière in de wereld van de kunsten  succesvol weten voort te zetten. (meer…)

Verder lezen

Infinity

Wetenschap en techniek enerzijds, kunst anderzijds. Sinds de Renaissance met homines universales als Leonardo da Vinci,weten we dat deze componenten zeer goed verenigbaar zijn en elkaar kunnen versterken. Chris Damkat, een leerling met een verder zeer zwaar exact pakket, had ik aan het einde van de negentiger  jaren van de vorige eeuw in mijn vwo-examengroep tekenen en hij  liet de combinatie kunst en wetenschap op fraaie wijze met een van de eerste filmpjes die ik voor een schoolexamen aangeleverd kreeg.

Verder lezen

Animatie binnen media-educatie

In een vorige post was te zien hoe er al vanaf de zeventiger jaren van de vorige eeuw tijdens de tekenlessen animatiefilmpjes gemaakt werden.  Ook werd duidelijk hoe leerlingen vanaf 2004 in powerpoints d.m.v. fotobeelden zelf verzonnen verhalen voor het voetlicht brachten. Het was dan ook duidelijk dat het onderdeel met de bewegende beelden binnen het leerplan media educatie niet mocht ontbreken: animatie dus! En ditmaal met de computer!

Verder lezen