Leerlingen en hun (examen)werk: Peggy van Oers

In 1989 zijn we alweer een tijdje examenvak op VWO. Anders dan op Havo, waar alleen kunstgeschiedenis/ kunstbeschouwing in een Centraal Examen (CSE KG/KB) getoetst wordt, bevat het Centraal Examen op Vwo ook een praktijkonderdeel: het CPE ofwel het Centraal PraktischExamen.

Verder lezen

Oud-leerlingen in de spotlight: Boris Walet

Vandaag weer eens aandacht voor één oud-leerling: Boris Walet. Hij was van de ‘klas van 1995’ en behaalde dat jaar zijn vwo-diploma met tekenen in zijn pakket. Een van de redenen dat Boris hier in de picture staat: zijn totaal eigen wijze van werken, een tekenstijl die zeer herkenbaar is, een grote mate van weten wat hij wil/eigenwijzigheid, en het vermogen een opdracht ‘naar zich te te trekken’, d.w.z. ècht zìjn interpretatie er aan geven.

Verder lezen