KSE-locatie Poppelaan

Wat destijds de Zusters Franciscanessen voor het middelbaar onderwijs aan meisjes betekend hebben, zoals hier beschreven staat, is zonder meer te vergelijken met de rol die de Broeders van Liefde gespeeld hebben bij het middelbaar onderwijs voor jongens.

Verder lezen