Milieudriedaagse

Eigenlijk zijn we op de KSE bij teken- en schilderprojecten altijd best wel up-to-date geweest. Toen environments en installaties als vernieuwende kunstvorm in zwang kwamen in de loop van de zeventiger jaren, hebben collega en toenmalige sectie-nestor  Jan van de Brink en ondergetekende zich daar al op gestort.

Verder lezen