Eigenlijk zijn we op de KSE bij teken- en schilderprojecten altijd best wel up-to-date geweest. Toen environments en installaties als vernieuwende kunstvorm in zwang kwamen in de loop van de zeventiger jaren, hebben collega en toenmalige sectie-nestor  Jan van de Brink en ondergetekende zich daar al op gestort.

Eerder heb ik in dit blog al melding gemaakt van ‘Panorama Mestvaalt’ uit 1976, een environmentachtig werkstuk met natuurlijk een dikke knipoog naar Panorama Mesdag. Het jaar daarop, in 1977 werd tijdens de Milieudriedaagse  wederom een istallatie/ environment-achtig kunstwerk afgeleverd. Het thema: “Op het land waar het leven niet goed is”, een variatie op een slogan is ontleend aan een reclame uit die jaren van het margarinemerk Zeeuws Meisje.

De leerlingen aan het werk

De leerlingen aan het werk

Het eindresultaat

Het eindresultaat, samen met Jan en onze leerlingen

Artikeltje

Artikeltje in Dagblad  de Stem

In het environment met mijn aanstaande

In het environment met mijn (toen nog) aanstaande, die het al bijna 38 jaar met mij uithoudt

Jan en Sjaak in het environment

Jan en Sjaak in het environment

Jan en Sjaak in het environment

Jan en Sjaak in het environment

Dagblad de Stem schreef er toen het volgende over:  Alle 450 leerlingen van de brugklassen van de scholenge­meenschap in Etten-Leur hebben van woensdag tot en met vrijdag tijdens een „milieudriedaagse” op een zeker zo leerzame als originele manier kennis gemaakt met de meest uiteenlopende facetten van het milieu.

Onder begelei­ding van een veertigtal ouders hebben de leerlingen in groepsverband aan een aantal projecten gewerkt die ze nog in een verslag of werkstuk moeten uit­werken.

De milieudriedaagse, dit jaar voor de tweede maal gehouden, is opgezet door de biologiedocent A. Rombouts en diens collega F. van de Wiel. „In de bio­logielessen zijn we normaal zes weken bezig met „het milieu”. Maar omdat die lessen eigenlijk alleen maar negatief zijn en de leerlingen in die lessen niet leren dat er nog zoveel moois is in de natuur en er ook nog zo veel te redden valt, hebben we naar een andere aan­pak gezocht”, aldus de heer Rombouts.

Het doel van de milieudriedaagse was dat de leerlingen zelf op onderzoek uitgingen. Uit de totaal veertien pro­jecten moesten ze er vijf kiezen, waar­aan ze gedurende twee en een halve dag bezig konden zijn. Zo werden di­verse Etten-Leurse bedrijven, een vei­ling, een bloemisterij en de Hoevense sterrenwacht bezocht; er waren wan­deltochten door Liesbos en Pannehoef.

Met bewondering kijkt een groepje leerlingen op bijgaande foto naar de zo juist gereed geko­men tentoonstelling „Op het land waar het leven niet goed is”. De wijzerpaal met doodshoofd geeft aan waar men in welke tijd voor uit moe(s)t kijken: stralingsgevaar, overbevolking, ge­luidshinder e.d. Op panelen hebben de deelnemers van dIt project de ver­scheidene vormen van milieuveron­treiniging uitgebeeld.

Ook waren ter zake deskundigen naar de school gekomen om een en ander te vertellen over bijvoorbeeld de PNEM, het Hoogheemraadschap West-Bra­bant en de Rijn. Voorts werden in het biologielokaal bodemmonsters onder­zocht en werd er gesproken en ge­discussieerd over voedsel en gezond­heid.

Er was voorts een project „gemeen­te”, waarbij de leerlingen na een korte uitleg van mevrouw Corsten in kleine, groepjes de gemeente in werden gestuurd om opdrachten uit te voeren. Een ervan was een enquete houden on­der de bevolking over geluidshinder. Onder leiding van de heren Jansen en Van de Brink hebben de deelnemers aan het project „tekenen” in een foyer van de school een ’tentoonstelling’ inge­richt op het thema „Op het land waar het leven niet goed is”.

Het environment (in het krantenartikel abusievelijk als tentoonstelling betiteld) is enkele weken in de foyer blijven staan en trok veel bekijks van mensen binnen en buiten de school.

 

 

Reacties op “Milieudriedaagse”

Er is al één reactie geplaatst op dit artikel.
Wil je zelf reageren? Dat kan onder “Zelf reageren”.

  1. weer met plezier gelezen, die ene foto met je toenmalige vriendin maakt het natuurlijk nog meer bijzonder en ook daarin getuig je van goede smaak, dit met de bekende knipoog, ook richting de 38 jaren, die jullie inmiddels samen in lief en leed hebben ‘uitgehouden’

    joke klep op 28 september 2015 om 13:19 uur.

Deel dit artikel!

Vond je dit een leuk artikel? Deel het op Facebook, LinkedIn of een ander social media kanaal!

Zelf reageren