Milieudriedaagse

Eigenlijk zijn we op de KSE bij teken- en schilderprojecten altijd best wel up-to-date geweest. Toen environments en installaties als vernieuwende kunstvorm in zwang kwamen in de loop van de zeventiger jaren, hebben collega en toenmalige sectie-nestor  Jan van de Brink en ondergetekende zich daar al op gestort.

Verder lezen

Panorama Mestvaalt, een project en een tekenopdracht

Het is weer eens tijd voor een oudje. We gaan terug naar 1976. Biologiedocent Adrie Rombouts, later zou hij het brengen tot Rector/ Voorzitter College van Bestuur van de KSE, organiseerde voor het eerst de ‘milieudriedaagse’: een evenement voor de brugklassers dat later zou uitgroeien tot de ‘milieuweek’ en op het ogenblik bekend staat als de ‘heemdagen’.

Verder lezen