Het tunnelproject:de voorbereidingen

In een vorige post, ‘Tunnelproject, de aanloop’, heb ik verteld hoe burgemeester Frank Houben bij de opening van de eindexamen expositie 1986 met het idee kwam om leerlingen van de KSE de fietstunnels die onder de A 58 doorliepen, te laten beschilderen. Die uitdaging werd aangenomen, maar er kwam heel wat bij kijken.

Verder lezen