In eerste instantie kennen we het Centraal Praktisch Examen (CPE) Tekenen van het VWO. In dit blog is daar al een aantal malen aandacht aan besteed: een voorbeeld van zo’n CPE is hier te vinden. Vanaf 2010 wordt echter ook op het VMBO met deze examenvorm gewerkt. Van oud-collega Richard had ik nog een serie CPE werkstukken liggen, gemaakt door zijn examenkandidaten van 2012, met als titel ‘In het groen’.

Thema: In het groen
Ontwerp en maak een werkstuk waarin je een groene ruimte verbeeldt waarin jij graag zou willen zijn.

Voor het Centraal Praktisch Examen (CPE)  zijn 720 minuten gereserveerd, naar eigen idee van de school te roosteren tussen half maart en begin mei. Het Schoolexamen (SE) bepaalt voor 50% het eindcijfer, Centraal Schriftelijk Examen (CSE) en CPE elk voor 25%.  De beoordeling vindt plaats door de examinator – de eigen docent – en een tweede corrector,  door de schoolleiding aan te wijzen.

De opdracht ten behoeve van de productie van het Centraal Examen (CE) beeldende vakken die het College voor Examens (CvE) jaarlijks aan het Cito verschaft, vermeldt dat CPE en CSE inhoudelijk gelieerd dienen te zijn. Het verband tussen deze twee examens wordt gelegd door een thematische benadering en wordt uitgewerkt in een magazine.

In 2012 was het examenthema ‘In het groen’ .
Tijdens het CPE krijgt de kandidaat opdracht een portfolio te ontwikkelen waarin zowel het werkstuk als het werkproces zijn opgenomen. De opdracht sluit nauw aan bij het thema van dat jaar. Het opgavenboekje, opgebouwd uit vijf onderdelen, begeleidt de kandidaat van een oriëntatie op het thema (A), via beeldend onderzoek (B), vaststellen ontwerp (C), uitvoeren werkstuk (D), analyse/evaluatie van zijn product/proces (E) naar de afsluitende presentatie (F).

Deze opbouw in onderdelen vormt ook de structuur waarop examinator en gecommitteerde de beoordeling uitvoeren. Hieronder een aantal beelden  van  de klas van 2012, aan het werk aan dit CPE en een aantal eindwerkstukken!

Leerlingen aan het werk tijdens het CPE 'In het groen'

Leerlingen aan het werk tijdens het CPE ‘In het groen’

Leerlingen aan het werk tijdens het CPE 'In het groen'

Leerlingen aan het werk tijdens het CPE ‘In het groen’

Leerlingen aan het werk tijdens het CPE 'In het groen'

Leerlingen aan het werk tijdens het CPE ‘In het groen’

Leerlingen aan het werk tijdens het CPE 'In het groen'

Leerlingen aan het werk tijdens het CPE ‘In het groen’

Leerlingen aan het werk tijdens het CPE 'In het groen'

Leerlingen aan het werk tijdens het CPE ‘In het groen’

Leerlingen aan het werk tijdens het CPE 'In het groen'

Leerlingen aan het werk tijdens het CPE ‘In het groen’

Eindwerkstuk

Eindwerkstuk

Eindwerkstuk

Eindwerkstuk

Eindwerkstuk

Eindwerkstuk

Eindwerkstuk

Eindwerkstuk

Eindwerkstuk

Eindwerkstuk

Eindwerkstuk

Eindwerkstuk

Eindwerkstuk

Eindwerkstuk

Eindwerkstuk

Eindwerkstuk

Eindwerkstuk

Eindwerkstuk

Binnenkort op dit blog deel twee van het CPE uit 2012. Bovendien hoop ik voor de grote vakantie losbarst ook het CPE-werk van dit jaar (de klas van 2016) te kunnen plaatsen!

Reacties op “‘In het groen’, CPE Beeldende vakken Mavo 2012 deel 1”

Er zijn al 2 reacties geplaatst op dit artikel.
Wil je zelf reageren? Dat kan onder “Zelf reageren”.

  1. Prachtige kunstwerken en een inspirerende opdracht!

    Marion Moulen op 13 mei 2016 om 12:21 uur.

  2. Richard Rokx via e-mail:
    Toch leuk werk inderdaad Sjaak. Vergeet je toch weer snel hè…?

    sjaakjansen op 14 mei 2016 om 19:51 uur.

Deel dit artikel!

Vond je dit een leuk artikel? Deel het op Facebook, LinkedIn of een ander social media kanaal!

Zelf reageren