Onderweg, een tekenopdracht voor derde klassers

Bij het maken en ‘ontwerpen’ van een tekenopdracht ga je als tekendocent niet zomaar over een nacht ijs. Veel mensen dachten/denken dat je ’s morgens op de fiets naar school nog even verzon wat je de kinderen nu weer eens zou laten tekenen. Zo werkt het natuurlijk niet. (meer…)

Verder lezen

Schedels, deel 2

Het echte tekenwerk: alleen maar met een potlood en een gum. Kijken en nog eens kijken.

Verder lezen

Schedels deel 1

Zo komt een bevlogen tekendocent aan zijn opdrachten: mijn zeer gewaardeerde collega Richard Rokx heeft enige tijd geleden een huis gekocht met een flinke lap grond er omheen. Die grond moest uiteraard omgespit en verder bewerkt worden en daarbij vond Richard op zeker moment een schedel van een kat.

Verder lezen

Fraai vormgegeven lesbrieven

Tijdens de open dag 2017 van de KSE viel mijn oog bij het bezichtigen van het fraaie werk in een de tekenlokalen, op een aantal werkstukken die vergezeld gingen van helder vormgegeven en vrolijk gekleurde lesbrieven.

Verder lezen